In de Bekkenfysiotherapeutische behandeling vind ik het belangrijk om in een optimale vertrouwensrelatie met de patiënt te werken.behandelwijze

Ik betrek de patiënt actief bij het onderzoek en de behandeling. Ik geef uitleg en inzicht over de relatie tussen de klacht, de mogelijke oorzaken en behandeling daarvan. De behandeling stem ik in overleg met de patiënt af op de bevindingen uit het onderzoek, de persoon en zijn functioneren in relatie tot de klachten.

Ieder mens is uniek en krijgt dus een op de individu afgestemde behandeling. Van belang vind ik het verder om de patiënt voldoende tijd en aandacht te geven, te motiveren en regelmatig de voortgang te evalueren. Van de patiënt verwacht ik een actieve inzet en eigen verantwoordelijkheid ten aanzien het uitvoeren van het samen opgestelde behandelplan.

Informatie over wat u kunt verwachten van het onderzoek en de behandeling vind u onder het kopje Bekkenfysiotherapie. Wij stellen het opprijs als u na afloop van de behandeling de tevredenheids enquete invult. Mocht u niet tevreden zijn over de behandeling, dan kunt u dit met de therapeut bespreken.