Therapeutische mogelijkheden

Bij het disfunctioneren van de bekkenbodemspieren bekijken we welke disfunctie een relatie heeft met uw klachten en maken we samen met u een behandelplan. U leert alle relevante spieren rondom het bekken bewust te voelen, ontspannen en trainen, zodat u ze weer goed gebruikt tijdens uw dagelijkse activiteiten.

Wat kunt u verwachten?

Eerste consult

Als u zich aangemeld, wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Dit gesprek is bedoeld als een wederzijdse kennismaking, maar ook om een beeld te vormen van de problematiek. U kunt een uitgebreide vragenlijst krijgen, waarin we alle deelgebieden met de bekkenbodem zullen navragen die u thuis op uw gemak kunt beantwoorden. Het anamneseformulier is opgebouwd uit de volgende onderdelen: urologisch, gynaecologisch, gastero-enterologisch, het houdings- en bewegingsapparaat en seksuologisch. Belangrijke zaken voor het eerste consult zijn;

  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te nemen (paspoort/rijbewijs)
  • Verzekeringsgegevens t.a.v. ziektekostenverzekering (naam, nummer en aanvullende verzekering) meenemen
  • Uw BSN (burgerlijk service nummer)
  • Informeer naar de polisvoorwaarden ten aanzien van bekkenfysiotherapie in de aanvullende verzekering eventuele verwijzing van huisarts of specialist

Onderzoek

Na een uitgebreid intake gesprek volgt er in de daarop volgende behandeling een onderzoek. Dit kan een algemeen fysiotherapeutisch onderzoek zijn en/ of een specifiek onderzoek van de bekkenbodem.

1. Algemeen lichamelijk onderzoek.

Gekeken wordt naar uw houding, beweging, spierkracht en ademhaling.

2. Specifiek lichamelijk onderzoek.

Onderzoek naar de conditie en het functioneren van de bekkenbodemspieren in rust maar ook tijdens hoesten en persen. De bekkenfysiotherapeut is opgeleid en bevoegd om eventueel ook inwendig onderzoek te doen. Dit onderzoek wordt alleen gedaan met toestemming van de patiënt. Voor mensen die negatieve ervaringen hebben meegemaakt in het bekken gebied is het belangrijk dat ze dit melden aan de therapeut, zodat er rekening mee gehouden wordt of dat er geen inwendig onderzoek en behandeling plaats vindt. Bij mannen wordt het onderzoek anaal, bij vrouwen kan dit zowel anaal of vaginaal worden uitgevoerd. Dit onderzoek is met name gericht op de analyse van de bekkenbodem functie. De bekkenfysiotherapeut onderzoekt met de vinger in de vagina of anus de spieractiviteit van de bekkenbodemspieren. Het doel van dit inwendig onderzoek is; om voor de patiënt en therapeut de mate van beweging van de bekkenbodemspieren duidelijk te maken. Gelet wordt op aan- en ontspannen, coördinatie en kracht van de bekkenbodemspieren en het wat de patiënt zelf van deze spieractiviteit waarneemt. Vervolgens kan gebruik gemaakt worden van meetapparatuur (biofeedback).

Biofeedback

Biofeedback is een afkorting van biologische feedback. Dit betekent dat u via een beeldscherm informatie krijgt over activiteiten in uw lichaam. In dit geval over het aan- en ontspannen van de bekkenbodemspieren. Deze spierspanning wordt gemeten via een kleine probe in de vagina of anus, die u evt. zelf kunt inbrengen, dit verloopt pijn vrij. Op het beeldscherm kunt u de bewegingen van de bekkenbodemspieren volgen, zodat u zich bewust wordt van het gebruik van deze spieren. De bekkenfysiotherapeut kan dan in overleg met u de behandeling specifiek afstemmen op de informatie die op deze manier verkregen wordt, in relatie met uw klachten.

Behandeling

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk. Naar aanleiding van het onderzoek wordt samen met u een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan wordt afgestemd op uw specifieke klachten. Wat verwachten we van u? Van u verwachten we een actieve houding ten opzichte van het uitvoeren van het behandelplan. U bent zelf verantwoordelijk voor uw gezondheid en het toepassen en uitoeren van de oefeningen, het opvolgen van de adviezen en het terugkoppelen van uw ervaringen naar de behandelende therapeut. De behandeling kan de onderstaande onderdelen bevatten: