standard-title Therapeut

Therapeut

Touchka Huberts – van Herwerden

In 1990 ben ik begonnen als algemeen fysiotherapeut met het trainen en behandelen van cliënten in een sportcentrum. In deze praktijk kwamen steeds meer patiënten met bekkenbodem gerelateerde klachten. Om ook deze patiëntengroep optimaal te kunnen behandelen, ben ik mij vanaf 1998 verder gaan specialiseren in de bekkenfysiotherapie en haptonomie. In 2008 heb ik de keuze gemaakt volledig als bekkenfysiotherapeut (CKR geregistreerd) werkzaam te zijn.

In de behandeling en begeleiding staat de patiënt als mens centraal in zijn functioneren in relatie tot zijn klacht en zijn omgeving. Klachten die een relatie hebben met het disfunctioneren van de bekkenbodem, vragen om een goede samenwerking tussen verschillende medische disciplines. Daarom neem ik deel aan intercollegiaal en multidisciplinair overleg met huisartsen, medische specialisten, algemeen fysiotherapeuten, een Zwangerfit docent, (orthopedisch) manuele therapeuten, seksuologen, psychologen en haptotherapeuten.

Ik ben lid van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, het KNGF en van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en pre- en postpartum gezondheidszorg, de NVFB. Om geregistreerd te worden als Bekkenfysiotherapeut in het kwaliteitsregister voor Bekkenfysiotherapie, moet de fysiotherapeut aan alle door het KNGF gestelde eisen voldoen. Om geregistreerd te blijven is het onder andere verplicht om regelmatig na- en bijscholingen te volgen, zodat we op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op ons vakgebied en deel te nemen aan de klachtenregeling van het KNGF. Alle geregistreerde bekkenfysiotherapeuten vindt u op www.defysiotherapeut.com .

Registratie nummer van het Register in de Individuele Gezondheidszorg: BIG. Nummer: 89033847504. KvK nummer: 30261140