expectant mother

Ook gezonde zwangere kunnen begeleiding krijgen bij een bekkenfysiotherapeut. Bij deze doelgroep is de begeleiding met name gericht op preventie van bekkenpijn en bekkenbodem disfuncties. Dit kan individueel, waarbij u de bekkenbodem leert gebruiken in de dagelijkse activiteiten, tijdens en na de zwagerschap.